Wettelijke vermeldingen

De website is het eigendom van The Family Shop (een divisie van E.K.TEAM NV), gelegen 218 Steenweg op Tubeke (Chaussée de Tubize) - BE 1420 Eigenbrakel (Braine-l'Alleud)

  • Naam van de website : www.thefamilyshop.be

  • Publicatie directeur : M Damien Keusters

  • Mail : info@thefamilyshop.be

  • Adres : Steenweg op Tubeke 218 (Chaussée de Tubize) - BP 1420 Eigenbrakel (Braine-l'Alleud)

  • Tel : 02 386 01 40

  • Juridische vorm : NV

  • Bedrijfsnaam : E.K.TEAM

  • BTW : BE 0437.387.252

De website gebruiker erkent te beschikken over de nodige vaardigheden voor de toegang en het gebruik van de website. Hij erkent ook de juridische mededeling gelezen te hebben en gaat ermee akkoord om deze na te gaan.

Gebruikers worden geïnformeerd dat tijdens hun website bezoek, een cookie automatisch kan geïnstalleerd worden op hun browser. Een cookie is een element dat de gebruiker niet kan identificeren, maar wordt gebruikt om informatie over de navigatie van de gebruiker op de website te registreren. De gebruiker kan de cookies uitschakelen met behulp van de instellingen van zijn browser.

De gebruiker heeft het recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens die hem betreffen(artikel 34 van de wet "Informatica en Vrijheid"). Om dit te doen gelden, kan de gebruiker contact met de bovengenoemde directeur van de publicatie opnemen.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is verboden en vormt een inbreuk van namaak bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van de Intellectuele Eigendom.

Dit geldt ook voor de eventuele databanken van de website die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 overgebracht in het Wetboek van de Intellectuele Eigendom (ICC) van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

De merken en logo's van de site-beheerder en zijn partners zijn geregistreerde handelsmerken (semi-figuratief of niet).

De gemaakte hypertext links binnen de website leiden naar andere bronnen aanwezig op het internet-netwerk, zoals bijvoorbeeld naar de partners, hebben eerder een voorafgaande schriftelijke toestemming ontvangen.

Gebruikers van de website mogen geen hyperlink naar deze sites creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de website beheerder.