Algemene voorwaarden

 1) De contracten tussen de partijen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten te koop aangeboden op www.thefamilyshop.be , hierna te noemen " de Site".

De overeenkomst is gesloten , ten eerste , door het bedrijf The Family Shop ( een divisie van EKTEAM SA / NV ) met maatschappelijke zetel te 218, Chaussee de Tubize B - 1420 Braine - l'Alleud , ingeschreven bij het Bedrijvenregister  (nr. 0437.387.252 ) hierna " verkoper " en, ten tweede, door iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper, hierna genoemd " de koper ".

2) Betreft

De verkoopvoorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper, ze zijn van toepassing op alle aankopen via de site van de verkoper, of het gaat om een professionele koper of om een consument.

De aanschaf van een produkt op de site impliceert de aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper werden goedgekeurd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment deze voorwaarden te veranderen, de toe te passen voorwaarden zullen de condities zijn die op de datum van de bestelling door de koper gelden.

3) Kenmerken van de aangeboden goederen

De aangeboden producten bevinden zich in de catalogus op de website van de verkoper.

Product afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar garanderen geenszins een perfecte gelijkenis met het voorgestelde product, onder andere met betrekking tot de kleuren. De producten worden aangeboden in de mate van  de beschikbare voorraden. In het geval dat, ondanks zijn inspanningen, artikelen niet in voorraad zouden zijn, zal de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail informeren en hem vragen voor het product (producten) te wachten  of hem de tijdelijke onbeschikbare producten uit zijn bestelling te verwijderen zonder kosten. De beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

4) Prijs

Product prijzen worden op de website, inclusief alle taksen ( btw en andere toepasselijke taksen) in Euro's, Zwitserse franken of Engels pond vermeld, naargelang de keuze van de geselecteerde valuta.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Doch, de prijs geldig op het moment van de bestelling zal worden toegepast op de bevestiging hiervan.

Getoonde prijzen zijn exclusief de kosten van orderverwerking of verzendkosten zolang deze gebeuren in de geografische gebieden van de onderstaande plaatsen van activiteiten.

5) Plaats van de activiteiten

Elke verkoop op de site van de verkoper is voor kopers die binnen de Europese Unie en Zwitserland woonachtig zijn en voor leveringen binnen deze gebieden.

6) Bestellingen

De koper moet:

- een identificatieformulier invullen of -indien van toepassing – zijn klantnummer vermelden;

- zijn bestelling bevestigen na verificatie;

- de betaling doen;

De bevestiging van de bestelling impliceert de volledige kennis en aanvaarding van deze algemene voorwaarden, alsmede de opheffing van de eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden. De ontvangen gegevens en de bevestiging van de geregistreerde bestelling zullen het bewijs van de transactie tussen de koper en de verkoper zijn. Deze bevestiging zal voor ondertekening en acceptatie van de uitgevoerde transacties dienen.

De verkoper zal de registratie van de bestelling per e-mail bevestigen.

7) Herroepingsrecht

Volgens de wet, heeft de koper het recht om de verkoper te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder boete of enige verplichting de reden ervan op te geven, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag na levering van het product. Dit recht van opzegging geldt niet voor de professionele koper.

Tijdens deze periode , dient de koper via e - mail de verkoper van zijn voornemen product (en ) te weigeren en deze(n) voor zijn eigen rekening en risico naar het hoofdkwartier van de « The Family Shop » terug te sturen:

Chaussee de Tubize 218 B - 1420 Braine - l'Alleud

Producten moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking , onbeschadigd , met alle toebehoren , handleiding en het ontvangstbewijs van de oorspronkelijke levering en mochten op enigerlei wijze gebruikt worden.

Onvolledige goederen, beschadigd en/of bevuild door de koper zullen niet worden teruggenomen.

De verkoper verbindt zich ertoe de eventuele terugbetaling binnen de 30 dagen uit te voeren na de aanvaarding van de terugname van de goederen (exclusief verzendkosten).

8) Betaling

Betaling zal per bankkaart, Visa of Mastercard gebeuren.

De bestelde artikelen blijven het exclusieve eigendom van www.thefamilyshop.be tot volledige betaling van de

bestelling door de koper.

9) Levering

Leveringen vinden plaats op het adres dat in de orderbevestiging voorkomt, en slechts in het geografische gebied van de hierboven vermelde plaats van activiteiten.

Transport risico's van de bestelde goederen zijn voor rekening van de verkoper tot het opgegeven leveringsadres door de koper. Na levering, is de koper volledig verantwoordelijk voor de goederen.

Levertijden zijn indicatief. Vanaf dertig dagen verstreken na de bestelling, kan het contract worden opgezegd en zal de koper worden terugbetaald.

10) Garantie

De verkoper garandeert dat de producten die hij verkoopt conform zijn met de wet van 1 september 2004 voor de bescherming van de consument in het geval van verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

Voor een verkocht product die niet-conform binnen de 2 maanden na levering wordt geacht, moet de koper het defect schriftelijk in detail zo snel mogelijk per aangetekende brief of per e - mail aan de verkoper melden .

Deze garantie is slechts van toepassing op bestaande gebreken op de datum van de levering van de producten. Defecten of schade tengevolge van slecht gebruik, waterschade, val of schokken, slijtage, oxydatie schade en nalatigheid worden niet voor de garantie in aanmerking genomen. Evenzo, een herstelling door onbevoegden, niet erkend door de leverancier, zal de garantie doen vervallen.

De factuur of leveringsbon dienen als garantie en moeten door de koper worden bewaard en in origineel aan de verkoper worden verstrekt.

Voor elk product dat voor niet –particuliere doeleinden wordt gebruikt, gelden de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier.

11) Verantwoordelijkheid

De verkoper is slechts gebonden door een verplichting van middelen : zijn verantwoordelijkheid kan niet in aanmerking komen voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, virussen, inbraak, onderbreking van de dienst of andere onvoorziene- en onvrijwillige problemen.

De gegevens op de site zijn te goeder trouw opgegeven. De links naar de websites van de fabrikanten en/of partners zijn bedoeld voor informatieve doeleinden. De verkoper is niet verantwoordelijk voor informatie afkomstig van deze sites.

12) Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site www.thefamilyshop.be zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper.

Tenzij speciale toestemming is het verboden enigerlei element, gedeeltelijk of delen van de site of ze zijn software, beelden of tekst te reproduceren, te gebruiken of opnieuw aan te bieden.

Een link is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

13) Privacy

Persoonlijke gegevens noodzakelijk bij de behandeling van een order worden bewaard door de verkoper en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper werkt, wanneer het nodig is om de bestelling te verwerken.

De gebruiker staat de verkoper toe om deze gegevens voor statistische doeleinden te gebruiken om de site en de producten die zij aanbieden te optimaliseren.

Deze informatie kan gebruikt worden om haar klanten, met alle beschikbare communicatiemiddelen, informatie met betrekking tot de activiteiten van de leverancier te verstrekken.

De verkoper blijft eigenaar  van de persoonlijke gegevens om toekomstige bestellingen te vergemakkelijken .

De verkoper verbindt er zich toe de gegevens niet aan derden over te maken. Gegevens die door de verkoper zijn opgeslagen kunnen te allen tijde opgevraagd en gecorrigeerd worden.

14) Bewijs

De partijen komen overeen, in het kader van hun relaties, elektronische bewijsmiddelen (bij wijze van voorbeeld: e-mail, computer backups, ...).

15) Geschillen

Deze verkoopvoorwaarden van online verkoop zijn aan het Belgisch recht onderworpen.

In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper competent, tenzij andere bepalingen van openbare orde.

The Family Shop

Chaussée de Tubize 218

1420 Braine-l’Alleud

BE0437.387.252

info@thefamilyshop.be

0032 (0)2/386.01.40